heart
Projektu UE
Guestbuddy sp. z o.o. RPPK.01.04.01-18-0505/17
Guestbuddy sp. z o.o. jest wykonawcą projektu współfinansowanego z funduszy europejskich. Guestbuddy to mobilna aplikacja do tworzenia i utrzymywania relacji między hostelem a jego gośćmi.

Cel projektu: opracowanie systemu informatycznego, który za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnej pomaga hostelom komunikować się z gośćmi, zapewnia im możliwość spersonalizowania oferty usług dodatkowych oraz umożliwia gościom komunikację oraz proces meldunku online.

Planowane wyniki: wprowadzenie zintegrowanego systemu B2B wraz z aplikacją mobilną, które zoptymalizują procesy wewnętrzne hostelu, w szczegółności procesy związane z ofertowaniem, komunikacją oraz zarządzaniem zapytaniami gości.

Wartość projektu: 615 000 PLN

Śrdoki UE: 375 000 PLN

Kontakt

envelope

Wsparcie klienta

[email protected]

Let's talk
Hostel Name*
Full Name*
Country*
Email*
Mobile*
Website*
I agree to the Privacy Policy.